Har du lyst til å spille i korps?

Lurer du på hvordan det er å spille klarinett? Er det vanskelig å lære å spille trommer? Har du lyst til å gå sammen med korpset på 17. mai og være med på å lage stemning i barnetogene?

Samarbeid skolekorps/kulturskole

INFORMASJON OM INNMELDING I KULTURSKOLEN TIL NYE MEDLEMMER I KORPSENE:
Vestby skolemusikkorps samarbeider med kulturskolen om korpsmedlemmenes instrumentalopplæring.
NB! SØKNADSFRIST 1.JUNI