Felles øvelse for juniorer og aspiranter i Son

07.04.2011

Da var første fellesøvelse for aspirantene og juniorene fra Vestby og Såner gjennomført. En noe redusert dirigent
stilte opp og musikantene viste at dette helt klart går veien for både café konserten neste uke, og rekrutteringskonserten
i begynnelsen av mai.

- Marit -