Samarbeid skolekorps/kulturskole

INFORMASJON OM INNMELDING I KULTURSKOLEN TIL NYE MEDLEMMER I KORPSENE:

Vestby skolemusikkorps samarbeider med kulturskolen om korpsmedlemmenes instrumentalopplæring. Foresatte må selv søke plass til sitt barn elektronisk via lenke på www.vestby.kommune.no/kulturskole (søknad om inntak kulturskolen). Dette må gjøres innen 1. juni. Lenken finner du også HER!

Husk å skriv hvilket skolekorpset barnet er medlem i i merknadsfeltet!

Barnet vil så bli opptatt i kulturskolen og få eget svarbrev fra kulturskolen med beskjed om tildeling av lærer og tid/sted for undervisning. Undervisning blir gitt én gang pr. uke individuelt eller i gruppe. NB: Har man problemer med å søke elektronisk via internett så ring kulturskolen på tlf. 64 98 07 06.