Musikk fremmer intelligens og språkforståelse


Published: 02.05.2011
Å lytte, danse eller utøve musikk er en kilde til å gjøre det bedre på skolen. En drøy påstand? Les mer om hva forskere har kommet til.

"Lite ante Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 91) da han skrev sin lille Sonate for to pianoer i D-dur (K 448) at forskere to hundre år etter hans død ville hevde at denne sonaten kunne øke intelligens og læreevne og gi bedre motorikk."  Fra "Eksempler på bruk av musikk i klinisk medisin

 

"Alle barn er musikalske, sa komponisten Carl Nilsen. Musikk i tidlig barndom er viktig. De bruker musikkevnene sine. Barn synger hele og halve sanger, egne og selvlagde sanger uten blygsel. De danser om de knapt kan stå eller gå. Vil de danse så danser de. Barna vet ingenting om hva de hører eller hvordan de skal lytte. Men de lytter! De lar seg gripe av musikken. En viktig side med musikken er den følelsesmessige og sanselige reaksjonen.

Musikk fremmer språkutviklingen, kan forskere fortelle. Det er sosialiserende for barnet og utvikler også fantasi og kreativitet. Barns appetitt på musikk skal vekkes. Følelser, stemme, gehør, rytme, fantasi, innlevelsesevne og kreativitet skal utvikles. Det er også nær sammenheng mellom musikk og bevegelse, og når vi jobber med musikk og bevegelse fremmer vi også barnas fysiske og sansemotoriske utvikling (se oktoberinformasjon). Dette ønsker vi og ha fokus på. Barna får lov til å eksperimentere med kroppen. De oppdager nye og uvante stillinger og dette trener barna i å koordinere og samordne bevegelser, samtidig som de opplever kroppen på nye måter. Dette øker kroppsbevisstheten. Barna møter nye utfordringer.

Musikken er med på å utvikle barnets allsidige personlighet, og gjennom felles musisering kan det skapes gode opplevelser av fellesskap og trivsel."

Er hentet fra http://www.ramnesprivatebarnehage.no/artikkel.html?news_articles.nid=149&news_categories.cid=1&bind@0=1